Baterie.malopolska.pl to praktyczny serwis, który prezentuje pełną listę punktów odbioru zużytych baterii w naszym regionie.

Powstanie tej strony to przykład, który pokazuje jak w praktyczny i atrakcyjny dla mieszkańców regionu sposób, można przetworzyć i wykorzystać informacje publiczne (przechowywane w formie otwartych danych) gromadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Pomysł wykorzystania takich danych pojawił się w 2013 roku podczas październikowego spotkania Koduj dla Polski oraz dzięki współpracy Zespołu ds. Systemów Informacyjnych Departamentu Rozwoju Gospodarczego i inicjatywy Otwarta Małopolska promującej wykorzystanie otwartych danych na potrzeby mieszkańców naszego regionu.

Inicjatywa Otwarta Małopolska to grupa pasjonatów promujących rozwiązania open-source, wykorzystujących w praktyczny sposób otwarte dane. Inicjuje kontakty między instytucjami państwowymi i samorządowymi, a deweloperami i startupami. Informuje o dostępnych zbiorach danych i zabiega o otwarcie kolejnych, które mogłyby być wykorzystywane do dalszego przetwarzania. Organizuje prezentacje, warsztaty i hackathony, a także stara się wypracować dobre praktyki w zakresie udostępniania i wykorzystywania otwartych danych.

Strona baterie.malopolska.pl stanowi doskonały przykład współpracy samorządu województwa małopolskiego z niezależnymi inicjatywami na rzecz mieszkańców naszego regionu oraz pokazuje praktyczne zastosowanie prawa do wykorzystania informacji publicznej

Serwis powstał dzięki udostępnieniu przez Departament Środowiska wykazu miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów stworzonego w oparciu o dane zebrane ze sprawozdań składanych przez przedsiębiorców.

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. +48 12 63 03 495, 12 63 03 300